28. 04. 2010

Fiore z Aim dává rozhovor před koncertem na nádvoří Domu pánů z Kunštátu

Zdar borci, představte se nám, prosím, trochu. Odkud jste, jak dlouho spolu hrajete a tak...   Hi guys, please introduce to us a little. Where are you from, how long have you been playing together, the usual stuff..

Ahoj. Jsme z Brianza, zeleného slunečného kraje 20km na sever od Milána. Hrajeme spolu už asi 10 let. Na první album Limit of sight (2003) jsme měli jinýho zpěváka Luca. Pak jsem se stal zpěvákem Aim já a nahrál jsem Spirits of sour tide (2008) a single Solaris (2009). Teď děláme na nových věcech a myslím, že nahrajem nový album tuhle zimu.    Hi. We are from Brianza, a green sunny land 20 kms north from Milan.We have been playing together for about ten years. For the first album, Limit of sight (2003), we had a different singer, Luca. Then I became the singer of Aim and I recorded Spirits of your tide (2008) and the single Solaris (2009). Now we’re working on new stuff and I think that the we’ll record a new album this winter.

Kde jste všude hráli?   Where ever have you played?

Hráli jsme v Itálii samozřejmě, Německu, Francii, Švýcarsku, České republice, Polsku.   We have played in Italy, obviously, Germany, France, Switzerland, Czech Rep, Poland.

Jak si představujete opravdu, ale OPRAVDU dobrej koncert? How do you imagine a really but REALLY good concert?

Když ztratíš kontakt s realitou. Začneš se vznášet ve sféře, která je někde mezi životem a utrpením.    When you lose the contact with reality. When you start floating in the dimension which is the place between life and mistery.

Co si vždy berete s sebou na tour?   What do you always take with you on tour?

Knižky, CDčka a růženec.   Books, cds and a rosary.

Aim

Máte před vystoupením nějaký rituály?   Do you have any rituals before the show?

Ne.   No.

Jaký je Váš ideální posluchač?   Who is your ideal listener?

Člověk, který stejně jako já cítí, že v našem běžném životě vždy něco chybí.   A person who feels like me that something always misses in our everyday life.

Je Vaše hudba oblíbená u holek?   Is your music popular with girls?

Nevím.   I don’t know.

Trojka Openair flyer

Co víte o drogách?   What do you know about drugs?

Nic moc. Moje jediná droga je hudba.   Not much. My only drug is music.

Dobře, dál už jen seriózní otázky!8) Jakou hudbu zrovna posloucháte?   All right, serious questions from now on!8) What music are you listening to at the moment?

Poslouchám Mew, The Appleseed Cast, Slowdive, Copeland, Elliott, Coldplay, Phoenix, Arcade Fire.   I’m listening to Mew, The Appleseed Cast, Slowdive, Copeland, Elliott, Coldplay, Phoenix, Arcade Fire.

Na co se těšíte víc – na český pivo nebo holky?   What are you looking forward to more- the czech beer or girls?

Víš, já jsem ženatej a minulej týden mi moje žena porodila krsnýho syna. Možná Matteo, bubeník se těší na český – holky.   Actually I’m married and last week my wife gave birth to a beautiful son. Maybe Matteo, the drummer, is looking forward to Czech-girls.

Gratulujem k synkovi! Díky za rozhovor a uvidíme se 6. května v Brně.   Congratulations on your baby son! Thank you for the interview and see you on 6th May in Brno.

Thanks to you. Greetings from Italy,

Fiore - Aim

6. května 2010, Trojka Openair: DJ vs KYTARY, Aim LIVE, DJ Fake May, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno, Czech Republic,        start 19.45, vstup 70Kč, facebook